Usługi

Kancelaria Adwokacka Mateusz Rafał Bernat –  Łódź, Ozorków, Zgierz

Jako powołany do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa, Adwokat Mateusz Bernat prowadzi wszystkie sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego, doradzając również w sprawach z zakresu prawa kanonicznego.
Adwokat Mateusz Bernat świadczy szeroko rozumianą pomoc prawną, a w szczególności udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami.
Pomoc prawna świadczona jest tak osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym, tj. organom państwowym lub samorządowym, osobom prawnym, kościołom, związkom wyznaniowym, organizacjom społecznym lub politycznym oraz innym podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej.
Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej, ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy Adwokata Mateusza Bernata według sytemu kwotowego, godzinowego, ryczałtowego bądź procentowego.
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!