Kancelaria Adwokacka Mateusz Rafał Bernat

Mecenas Mateusz Rafał Bernat – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Ozorkowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie.

Wielokrotnie i zawżdy nagradzany za najlepsze wyniki w nauce.

W 2014 r. ukończył stacjonarne, jednolite studia magisterskie z zakresu prawa z najwyższym wynikiem. Z taką samą oceną obronił pracę magisterską pt. „Skarga na czynność komornika a czynności nadzorcze sądu na podst. art. 759 § 2 k.p.c.”, napisaną w Katedrze Postępowania Cywilnego I pod kierunkiem prof. dra hab. Sławomira Cieślaka. Założyciel i pierwszy prezes KNPW przy KTiFP na WPiA UŁ.

W latach 2015 – 2017 odbył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem Adwokata Tomasza Banasiaka i Adwokat Karoliny Kutysz – Adryanowskiej w Kancelarii Adwokackiej mieszczącej się w Łodzi przy Pl. Dąbrowskiego 4/1.

W 2018 r. złożył państwowy egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym, a następnie został wpisany na listę adwokatów Izby Łódzkiej.

Adwokat Mateusz Bernat specjalizuje się w prawie cywilnym, zajmując się między innymi problematyką prawa spadkowego, praw funeralnych, prawa własności, ograniczonych praw rzeczowych, prawa kontraktowego oraz odszkodowawczego.

Adwokat Mateusz Bernat

Z sukcesami prowadzi także sprawy z zakresu prawa gospodarczego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego, doradzając również w sprawach z zakresu prawa kanonicznego.
Zna język angielski, niemiecki, francuski oraz włoski.

Adwokat Mateusz Bernat prowadzi wszystkie sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego, doradzając również w sprawach z zakresu prawa kanonicznego.

Adwokat Mateusz Bernat świadczy szeroko rozumianą pomoc prawną, a w szczególności udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami.

Pomoc prawna świadczona jest tak osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym, tj. organom państwowym lub samorządowym, osobom prawnym, kościołom, związkom wyznaniowym, organizacjom społecznym lub politycznym oraz innym podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!